Anunț public

COMUNA SIMISNA, anunta publicul interesat asupra depunerii solictarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Șimișna, județul Sălaj”

Amplasament: loc. Șimișna și Hășmaș, com. Șimișna, jud. Sălaj

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj din Municipiul Zalău, str. Parcului, nr.2, jud. Sălaj, în zilele luni-joi, între orele 8.30 -16.00 și vineri între orele 8.30-13.00 și la sediul titularului: Comuna Șimișna, din loc. Șimișna nr.40/A, com. Șimișna, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08.00 – 15.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la Agenția pentru Protecția mediului Sălaj.