Stare civila

Titular: Mureșan Simina-Ioana Referent – grad profesional principal Atributii: Compartiment stare civila –  înregistrează actele si faptele de stare civila in registrul de naştere, căsătorie si decese, inclusiv înscrierea filiaţiei, divorţului, schimbării numelui si eliberarea certificatelor de naştere, de stare civila, la înregistrare si la cererea celor interesaţi, asigura oficierea casatorilor intr-un cadru solemn;

Impozite si taxe

Titular post Pop Marcel Consilier – grad profesional superior Atribuţiile postului: Sa cunoască actele normative privind impozitele si taxele locale si executa sarcini prevăzute in domeniul de activitate prevăzute de aceste acte normative; Asigura integritatea mijloacelor băneşti , pe care conform reglementarilor legale le gestionează; Efectuează plaţi de salarii sau alte drepturi băneşti pe baza …
Continuă lectura Impozite si taxe

Asistenta sociala

Titular post Stegar Anica Consilier- grad profesional superior Atributii: Sa cunoască actele normative din domeniul protecţiei sociale; declararea judecătoreasca a abandonului de copii Legea 47/1993, Legea 18/ 1990 privind convenţia pentru drepturile copilului; Constituţia României; Codul familiei , normele metodologice privind alocaţia pentru copii; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;OG 448/2006 , privind protecţia …
Continuă lectura Asistenta sociala