Prezentare

Comuna Şimişna este aşezată de-a lungul văii cu acelaşi nume, în Podişul Someşan, fiind situată din punct de vedere geomorfologic în piemonturile şi depresiunile de contact cu subcarpaţii interni ai Transilvaniei. Localitatea şimişană se numără printre cele mai mari şi mai frumoase aşezări rurale ale judeţului Sălaj. Comuna Şimişna este reînfiinţată în anul 2002, fiind …
Continuă lectura Prezentare

Secretar general

Bor Florin Ioan Data nasterii: 26.01.1974 ARTICOLUL 243 Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale: (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz; b) participă la şedinţele consiliului local, …
Continuă lectura Secretar general