Stare civila

Titular: Mureșan Simina-Ioana

Referent – grad profesional principal

Atributii:

  1. Compartiment stare civila

–  înregistrează actele si faptele de stare civila in registrul de naştere, căsătorie

si decese, inclusiv înscrierea filiaţiei, divorţului, schimbării numelui si eliberarea

certificatelor de naştere, de stare civila, la înregistrare si la cererea celor interesaţi,

asigura oficierea casatorilor intr-un cadru solemn;

– întocmeşte buletine statistice de naştere, căsătorie si decese si le comunica

Direcţiei Judeţene de Statistica. De asemenea comunica orice modificare survenita

in statutul civil al unei persoane;

– asigura reconstituirea registrelor de stare civila, pierdute sau distruse total

sau parţial;

– efectuează menţiuni de retragere, sau renunţare la cetăţenie romana si eliberează certificate de naştere sau căsătorie de pe actele de stare civila, care poarta aceste menţiuni;

– înaintează organelor de politie si Centrului Militar buletine de identitate si respectiv livretele militare ale celor decedaţi;

– înaintează organelor de politie date nominale cu privire la înregistrarea naşterii cetăţenilor domiciliaţi pe teritoriul României;

– primeşte cereri de schimbare a numelui si înaintează organului de politie competent dosarele respective;

– întocmeşte lucrările de reconstituire a actului de naştere, căsătorie sau deces;

– face propuneri de a se introduce, din oficiu, acţiuni la instanţa judecătoreasca pentru  anularea unor înregistrări din registrul de stare civila;

– asigura si răspunde de securitatea certificatelor de stare civila, păstrarea si conservarea, registrelor, cat si a celorlalte documente de stare civila ;

– înaintează, după completare, registrul de stare civila exemplarul II la Consiliul Judeţean Sălaj;

– propune necesarul de registru, certificate de stare civila si formulare auxiliare;

– sesizează organele de politie, asupra eventualelor cazuri de dispariţie a certificatelor de stare civila necompletate;

– atribuie coduri numerice personale la actele de naştere si le înaintează la Direcţia Judeţeana de Statistica;

– întocmeşte dările de seama statistice si asigura transmiterea lor;

– întocmeşte anexele;

– nu permite accesul si/sau staţionarea in compartimentul de stare civila a oricărei persoane care nu-si justifica prezenta;

2. Compartiment  Secretariat – administraţie publică

– asigură înregistrarea corecta a corespondentei in registrul de intrare –ieşire ;

– distribuie corespondenta conform repartizării dispuse de secretarul comunei Şimişna;

– expediază corespondenta si tine evidenta gestionarii timbrelor ;

– asigura efectuarea lucrărilor de secretariat ;

– asigura preluarea oricărui tip de solicitare de competenta autoritarii publice si asigurarea transmiterii acesteia spre soluţionare compartimentelor de specialitate

– urmăreşte restituirea actelor date spre rezolvare si înscrierea lor

– urmareste semnarea condicii si prezenta la serviciu a salariatilor