Anunț public

COMUNA SIMISNA, anunta publicul interesat asupra depunerii solictarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Șimișna, județul Sălaj” Amplasament: loc. Șimișna și Hășmaș, com. Șimișna, jud. Sălaj Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj din Municipiul Zalău, str. Parcului, nr.2, jud. Sălaj, …
Continuă lectura Anunț public

Prezentare

Comuna Şimişna este aşezată de-a lungul văii cu acelaşi nume, în Podişul Someşan, fiind situată din punct de vedere geomorfologic în piemonturile şi depresiunile de contact cu subcarpaţii interni ai Transilvaniei. Localitatea şimişană se numără printre cele mai mari şi mai frumoase aşezări rurale ale judeţului Sălaj. Comuna Şimişna este reînfiinţată în anul 2002, fiind …
Continuă lectura Prezentare

Hotarari consiliul local Simisna – anul 2023

1.aprobarea bugetului local al comunei Simisna pe anul 2023 2.aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 pentru beneficiarii Legii nr.416-2001 3.aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru comuna Simisna pe anul 2023 4.modificarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitatea al primarului comunei Simisna 5.aprobarea Protocolului de colaborare …
Continuă lectura Hotarari consiliul local Simisna – anul 2023