Impozite si taxe

Titular post

Pop Marcel

Consilier – grad profesional superior

Atribuţiile postului:

 1. Sa cunoască actele normative privind impozitele si taxele locale si executa sarcini prevăzute in domeniul de activitate prevăzute de aceste acte normative;
 2. Asigura integritatea mijloacelor băneşti , pe care conform reglementarilor legale le gestionează;
 3. Efectuează plaţi de salarii sau alte drepturi băneşti pe baza documentelor legal întocmite;
 4. Evidenţiază zilnic pe baza de documente, încasările si plăţile efectuate si le preda la contabilitate;
 5. Asigura gestionarea formularelor si documentelor de valoare ;
 6. Ține evidenţa registrelor de rol şi actualizarea
 7. Încasează si gestionează fondurile care se constituie din paza obşteasca conform legii.
 8. Distribuie cetăţenilor şi persoanelor juridice declaraţiile de impunere;
 9. Efectuează deplasări in teren in scopul încasării restantelor si rămăşiţelor neachitate de cetăţeni;
 10. Încasează contravaloarea titlurilor de proprietate;
 11. Încasarea contravalorii amenzilor contravenţionale;

12 .Încasează taxe si impozite stabilite de consiliul local si actele normative;

13 .Referentul casier îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de  primar ori secretar.