Asociatia Simisna de maine

Va aducem la cunostinta ca incepand cu luna aprilie 2013, in comuna noastra a fost constituita Asociatia Nonprofit „Simisna de Maine

Asociația are drept scop promovarea, sprijinirea, realizarea si coordonarea de activităţi care sa contribuie la dezvoltarea comunei Şimişna, județul Sălaj, din punct de vedere economic, social, educațional, cultural, ecologic, turistic.

Membri fondatori ai asociatiei:

Revnic Grigoriţă Marin, Ciunt Ionel, Cîmpan Alexandru, Pop Ioan, Revnic Niculaie, Pintea Emilian, Bor Florin Ioan, Prodan Calin Cristian, Bălan Simion, Rat Alexandru, Cecan Vasile.

Membri fondatori ai asociatiei:

Revnic Grigoriţă Marin, Ciunt Ionel, Cîmpan Alexandru, Pop Ioan, Revnic Niculaie, Pintea Emilian, Bor Florin Ioan, Prodan Calin Cristian, Bălan Simion, Rat Alexandru, Cecan Vasile.

Pentru realizarea acestui scop Asociația va avea următoarele obiective:

În domeniul turismului:

– va promova campanii in mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expoziții,va susține si va realiza materiale de specialitate (publicații, broșuri, pagini web, etc.) in vederea promovării turistice a imaginii comunei Şimişna, județul Sălaj in tara si străinătate;

– va iniția, si va derula proiecte de dezvoltare turistica locala si regionala, cu finanțări proprii, sau va acționa pentru accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din străinătate;

– va iniția activităţi legate de dezvoltarea turismului.

În domeniul sprijinirii si dezvoltării locale si regionale:

– va iniția si implementa programe legate de promovarea imaginii regiunii in Europa;

– va sprijini planurile de dezvoltare ale comunităţii locale;

– va iniția, si va derula proiecte de dezvoltare locala si regionala in domeniul economico-social, cu finanțări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din străinătate;

– va acorda consultanta in domeniul managerial, marketing, economic si turistic in scopul ridicării gradului de profesionalism si competenta al localnicilor.

În domeniul protecției mediului

– sa inițieze si realizeze proiecte legate de protecția mediului in zona;

– sa coordoneze acțiuni de ecologizare;

– instruiește membrii activi, simpatizanții si populația in sprijinul protejării si conservării mediului ambiant.

În domeniul sprijinirii tineretului

– să desfășoare activităţi de promovare si educare a tinerilor;

– să realizeze activităţi de consiliere profesionala si îndrumare vocaționala in favoarea tinerilor, absolvenților.

În vederea atingerii scopurilor si obiectivelor propuse mai sus Asociația va desfășura programe si activităţi de informare, consiliere, educație, monitorizare.
ASOCIATIA SIMISNA DE MAINE

Cod fiscal: 31413678

Cont bancar: RO26CECESJ2530RON0349356  deschis la CEC BANK

Sediu: Comuna Şimişna, sat Şimişna, nr. 40/A

Tel/fax: 0260639503 (Primaria Şimişna)

Email: primariasimisna@yahoo.com

Oricine doreste sa sprijine asociatia o poate face folosind contul de mai sus.

De asemenea in contul asociatiei poate fi virata suma reprezenatand 2% din impozitul anual de catre orice persoana fizica angajata.

Mai jos puteti descarca cererea pentru virarea a 2% din impozitul anual, care trebuie completata si depusa pana in data de 15 mai la organul fiscal in a carui raza teritoriala are domiciliul contibuabilul (pentru persoanele fizice care sunt angajate in Romania)

cerereSimisna_de_maine