Prezentare

Comuna Şimişna este aşezată de-a lungul văii cu acelaşi nume, în Podişul Someşan, fiind situată din punct de vedere geomorfologic în piemonturile şi depresiunile de contact cu subcarpaţii interni ai Transilvaniei. Localitatea şimişană se numără printre cele mai mari şi mai frumoase aşezări rurale ale judeţului Sălaj.
Comuna Şimişna este reînfiinţată în anul 2002, fiind compusă din două sate: Şimişna şi Hăşmaş, Şimişna fiind centru de comună.
Satul este străbătut de drumul judeţean 108 S, care îl stăbate de la un capăt la altul la circa 85 km de oraşul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj, şi 40km de oraşul Dej, judeţul Cluj. Este mărginit de satele Haşmaş la Sud, Bogata , Curtuiuşul Dejului şi Fodora în Est, Chizeni şi Rus în Nord, Fântânele şi Valea Hranei în Vest. Hotarul se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 50-60 km pătraţi. Vatra actuală a satului este situată în cea mai mare parte de-a lungul terasei văii Şimişna, dar şi pe văile secundare şi a evoluat mult în decursul vremurilor îndepărtate ale istoriei.

2016

avere pop marcel

dec avere bor florin

dec avere prodan ieana

dec avere bande viorelia

dec interese bande viorelia

dec interese bor florin

dec interese pop marcel

dec interese prodan ileana

dec interese stegar anica

dec avere stegar anica

2016

dec avere revnic vasile

dec avere prodan calin

dec avere pocol flaviu

dec avere Muresan Catalina

dec avere mante alex

dec avere ghisan ilie

dec avere criste dumitru

dec avere coroian gheorghe

dec avere beldean augustin

dec avere balan simion

dec interese revnic vasile

dec interese prodan calin

dec interese pocol flaviu

dec interese Muresan Catalina

dec interese mante alex

dec interese ghisan ilie

dec interese criste dumitru

dec interese coroian gheorghe

dec interese beldean augustin

dec interese balan

Componenta

Componenta consiliului local Simisna

  1. BANDE ANUŢA-MARCELA – PSD
  2. BĂLAN SIMION – PSD
  3. BELDEAN AUGUSTIN – PSD
  4. BUHĂŢEL EMILIA – PNL
  5. COROIAN GHEORGHE – PSD
  6. CRISTE DUMITRU – PSD
  7. GHIŞAN ILIE – PSD
  8. MANTE ALEXANDRU – PSD
  9. MUREŞAN ALIN REMUS – PNL

Stare civila

Titular: Stegar Simina-Ioana

Referent – grad profesional debutant

Atributii:

  1. Compartiment stare civila

–  înregistrează actele si faptele de stare civila in registrul de naştere, căsătorie

si decese, inclusiv înscrierea filiaţiei, divorţului, schimbării numelui si eliberarea

certificatelor de naştere, de stare civila, la înregistrare si la cererea celor interesaţi,

asigura oficierea casatorilor intr-un cadru solemn;