Categorie: Primaria

Prezentare, galerie foto, contact

Prezentare

Comuna Şimişna este aşezată de-a lungul văii cu acelaşi nume, în Podişul Someşan, fiind situată din punct de vedere geomorfologic în piemonturile şi depresiunile de contact cu subcarpaţii interni ai Transilvaniei. Localitatea şimişană se numără printre cele mai mari şi mai frumoase aşezări rurale ale judeţului Sălaj. Comuna Şimişna este reînfiinţată în anul 2002, fiind […]

upgrade page essay example college zoology

Bor Florin Ioan Data nasterii: 26.01.1974 Atributii: a) participa in mod obligatoriu la şedinţele consiliului local; b) coordonează compartimentele si activităţile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local; c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-si răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând […]