mart. 17

Stare civila

Titular: Stegar Simina-Ioana

Referent – grad profesional asistent

Atributii:

  1. Compartiment stare civila

–  înregistrează actele si faptele de stare civila in registrul de naştere, căsătorie

si decese, inclusiv înscrierea filiaţiei, divorţului, schimbării numelui si eliberarea

certificatelor de naştere, de stare civila, la înregistrare si la cererea celor interesaţi,

asigura oficierea casatorilor intr-un cadru solemn;

Continue reading