headerimage
Primaria Simisna - Site oficial
Concurs asistent Comunitar PDF Imprimare Email
Luni, 21 Noiembrie 2016 00:00

 

ANUNŢ

PRIMARIA COMUNEI ŞIMIŞNA

ORGANIZEAZĂ

CONCURS OCUPAREA POSTULUI ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Concursul va avea loc în data de 15.12.2016 ora 1000 la sediul Primăriei Comunei Şimişna,

Condiţii de participare:

- sa fie cetățean român

- sa cunoască limba romana, scris si vorbit;

- sa aibă vârsta minima de 18 ani;

- să aibă capacitate deplina de exercițiu;

- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului

- nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autoritarii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite eu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

- să aibă sa aibă diploma de asistent medical

Acte necesare la dosar:

- cerere de înscriere la concurs

- copie diploma de asistent medical

- adeverinţă medicală

- cazier judiciar

- copii după buletinul de identitate şi certificatele de naştere şi căsătorie

Bibliografia pentru concurs

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare

  1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 162 din 12 noiembrie 2008

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

  1. HOTĂRÂRE Nr. 56 din 29 ianuarie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

  1. ORDIN Nr. 386 din 31 martie 2015

privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

  1. HOTĂRÂRE Nr. 400 din 13 mai 2014

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015

  1. ORDIN Nr. 388/186 din 31 martie 2015 - Partea I

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015

Dosarul de concurs poate fi depus la Primăria Comunei Şimişna până în data de 13 decembrie 2016 ora 11.

 

 

 
Prezentare PDF Imprimare Email

Comuna Şimişna este aşezată de-a lungul văii cu acelaşi nume, în Podişul Someşan, fiind situată din punct de vedere geomorfologic în piemonturile şi depresiunile de contact cu subcarpaţii interni ai Transilvaniei. Localitatea şimişană se numără printre cele mai mari şi mai frumoase aşezări rurale ale judeţului Sălaj.

Comuna Şimişna este reînfiinţată în anul 2002, fiind compusă din două sate: Şimişna şi Hăşmaş, Şimişna fiind centru de comună.

Satul este străbătut de drumul judeţean 108 S, care îl stăbate de la un capăt la altul la circa 85 km de oraşul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj, şi 40km de oraşul Dej, judeţul Cluj. Este mărginit de satele Haşmaş la Sud, Bogata , Curtuiuşul Dejului şi Fodora în Est, Chizeni şi Rus în Nord, Fântânele şi Valea Hranei în Vest. Hotarul se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 50-60 km pătraţi. Vatra actuală a satului este situată în cea mai mare parte de-a lungul terasei văii Şimişna, dar şi pe văile secundare şi a evoluat mult în decursul vremurilor îndepărtate ale istoriei.

Ultima actualizare în Miercuri, 17 Iunie 2015 10:05
 
Camin Cultural Hasmas PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 17 Iunie 2015 10:11

Manifestari artistice la Caminul Cultural Hasmas

Click pe imagine pentru mai multe poze.

Ultima actualizare în Miercuri, 17 Iunie 2015 11:10
 
Centru After School PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 10 Iunie 2015 12:01

Centrul After School Simisna este pregatit pentru primirea elevilor din comuna noastra!

 

Click pe imagine pentru mai multe poze!

 
Toate drepturile rezervate